Giỏ hàng (0)
Hotline daymaikem.com 0962 69 44 87
Viver daymaikem.com Viber: 0962 69 44 87
Zalo daymaikem.com Zalo: 0962 69 44 87
Mail daymaikem.co Email: kemqui@gmail.com
Địa chỉ: 15/3 Cầm Bá Thước, phường 07, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện: Nguyễn Trọng Quí
Số DKKD: 0314835031
Ngày cấp: 12/01/2018
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

DẠY MÀI KỀM CẮT DA CHUYÊN NGHIỆP

Thông báo bộ công thương

Chính Sách Qui Định Chung

CHÍNH SÁCH VÀ Qui ĐỊNH CHUNG

Quý khách vui lòng đọc kỹ Chính sách và Qui định chung này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website của chúng tôi. Bằng việc chấp thuận Chính sách và Qui định chung  này, Quý khách đồng ý bị ràng buộc với các Qui định về sử dụng Dịch vụ trên của chúng tôi.

Dịch Vụ Của chúng tôi

Của chúng tôi chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các liên kết, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà Quý khách có thể truy cập được.

Quý khách có thể sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của bên cung cấp thứ 3 với có sẵn trên Website của chúng tôi và việc sử dụng này của Quý khách sẽ tùy thuộc vào chấp thuận một phần hoặc toàn bộ điều kiện của bên cung cấp đó. Của chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các vấn đề Quý khách gặp phải khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ này.

Về Sử Dụng Dịch Vụ

Quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân. Những thông tin này chỉ để phục vụ cho nhu cầu xác nhận sự mua sản phẩm của Quý khách và sẽ được nhân viên tư vấn liên hệ lại theo thông tin được Quý khách cung cấp. Của chúng tôi cũng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc này để gửi đến Quý khách những sự kiện, những tin tức khuyến mãi và những ưu đãi đặc biệt nếu Quý khách đồng ý. Những thông tin này của Quý khách sẽ được của chúng tôi giữ mật và không tiết lộ cho bên thứ ba biết ngoại trừ sự đồng ý của Quý khách, trừ khi phải tiết lộ theo sự tuân thủ luật pháp Qui định.      .

Quiền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng

Quý khách cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng đã được khai báo là trung thực, chính xác. Nếu có sai sót, giả mạo hay tranh chấp phát sinh thì chúng tôi có Quiền hủy tour đã mua của Quý khách.

Quý khách cần phải kiểm tra thông tin cá nhân để kịp thời báo cho Của chúng tôi nếu có những sự cố. Thời hạn trong vòng 30 ngày tính từ ngày thanh toán, Của chúng tôi sẽ không nhận giải Quiết bất cứ kiếu nại nào từ việc thanh toán.

Quý khách không sử dụng các nội dung của các trang web do chúng tôi quản lý cho mục đích thương mại nếu như chưa được sự đồng ý.

Giúp và hỗ trợ với chúng tôi về việc thông báo cho chúng tôi các trang web khác sử dụng thông tin từ những trang web do chúng tôi quản lý mà chưa có sự đồng ý hoặc là đưa những thông tin sai lệch để tạo uy tính xấu cho chúng tôi

Quý khách tự áp dụng cài đặt các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng bất cứ lựa chọn nào của Quý khách khi sử dụng các trang web của của chúng tôi không bị virus hoặc bất cứ mối đe dọa nào khác từ ngoài có thể can thiệp hoặc gây hư hại cho hệ thống máy tính của quý khách..

Các Vùng Tương Tác

Quý khách thừa nhận, Chúng tôi có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi đến chúng tôi và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Chúng tôi không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tệp được phân phối tới các vùng tương tác như vậy , Chúng tôi có thể cho Quý khách và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Tuy nhiên, Chúng tôi  không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ.

Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của Quý khách sẽ bị chi phối bởi Bản thoả thuận này và các Qui tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do Quý khách hay người sử dụng khác thiết lập. Chúng tôi không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước.

Các Quiền Sở Hữu Trí Tuệ

Trừ phần hình ảnh trên website, các nội dung khác Quý khách được phép sử dụng lại nhưng cần tuân theo các Qui định như sau:

- Cho phép chỉnh sửa, cải tiến và phát triển sản phẩm.

- Sản phẩm mới sau khi cải tiến, phát triển phải được ghi rõ “Quiền tác giả” của người tạo ra sản phẩm gốc.

Các liên kết

Quý khách hiểu rằng trừ phần nội dung có trên Website của chúng tôi, Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các websites khác trên Internet được kết nối đến hoặc từ Chúng tôi. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của chúng tôi hoặc được kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng và chất lượng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các website được kết nối đến chúng tôi. Do vậy việc sử dụng của Quý khách là sự rủi ro riêng của Quý khách. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của Quý khách vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên website bất kỳ được kết nối đến chúng tôi.

Tuân Thủ Và Xử Lý Vi Phạm

Quý khách phải tuân thủ đúng các Qui định tại bản Chính sách và Qui định chung này như là điều kiện tiên Quiết cho việc sử dụng website của chúng tôi. Trường hợp Quý khách vi phạm bất kỳ Qui định nêu tại  bản Chính sách và Qui định chung này, thì chúng tôi có Quiền từ chối chấp nhận sự truy cập của Quý khách vào website của chúng tôi

Các Vấn Đề Khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa chúng tôi và Quý khách, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Chúng tôi có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên Website của chúng tôi.

Quý khách đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu Quý khách không chấp nhận các sửa đổi này, Quý khách phải ngưng truy cập Website của chúng tôi. Sự tiếp tục truy cập của Quý khách và việc sử dụng Website sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Bản Thoả thuận này là dành riêng cho Quý khách và Quý khách không thể chuyển các Quiền của Quý khách, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịchvụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ chúng tôi đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của chúng tôi về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của chúng tôi bởi người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết đó.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC